Svetelné zdroje Počet produktov: 3

Umelé osvetlenie vnímame ako jeden z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich celkové zdravie človeka a preto je naším cieľom priblížiť sa čo najviac slnečnému svetlu. Orientujeme sa na zákazníkov, ktorí okrem kvalitného svietidlá požadujú aj kvalitné svetlo s vynikajúcim podaním farieb.

  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic